เร่งขนย้ายผู้ป่วยหนักรพ.ชะอวด หลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น (คลิป)