กู้ภัยเร่งช่วย ครู-นักเรียน ที่ติดในชุมชนวัดขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร (คลิป)