ย้ายผู้ป่วย“เส้นเลือดในสมองแตก”ออกจาก รพ.ทุ่งสง แล้ว แพทย์เฝ้าดูอาการใกล้ชิด