หนุ่มเซิร์บรอดปาฏิหาริย์ ติดบ่อน้ำ 2 วัน ในอากาศติดลบ