สปช. เสนอตั้งคณะกรรมาธิการร่วม


โดย PPTV Online

เผยแพร่
สมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ เสนอตั้งคณะกรรมาธิการร่วมระหว่างสภาปฏิรูปแห่งชาติ และคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อให้การทำงานดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการทำงานมีความเกี่ยวเนื่องกัน


นายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฎิรูปแห่งชาติ ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกได้ปรึกษาหารือ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการพิจารณา โดย นายบุญเลิศ คชายุทธเดช กล่าวว่า การทำงานระหว่างสภาปฏิรูปแห่งชาติ และคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเพื่อให้การทำงานดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ การทำพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ จึงเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการร่วมขึ้นมาทำหน้าที่ โดยมี นายเทียนฉาย และ นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ร่วมในคณะนี้ด้วย ทั้งนี้ มีหน้าที่สำคัญในการทำงานร่วมกัน เพราะที่ผ่านมา การลงพื้นที่มีปัญหา ขาดการประสานงาน อีกทั้ง การสื่อสารต่อสังคมต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เข้าใจ


ในวันนี้มีวาระสำคัญ คือ รับทราบรายงานข้อเสนอการปฏิรูปประเทศไทยของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และรับทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รวมถึงพิจารณารายงานการจัดทำวิสัยทัศน์และออกแบบอนาคตประเทศไทย รวมทั้งการเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่องจะทำอย่างไรให้ประเทศไทยมีกลไกป้องกันและขจัดความทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ

PR-โปรแกรมผลบอล-2_B PR-โปรแกรมผลบอล-2_B
TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ