ญาติคนวาดภาพยันต์บนเป็ดเหลืองออกมาขอโทษ จ.อุดรธานี