ทอ. สั่ง ห้าม “กริพเพน” แสดงผาดแผลงงานวันเด็ก คนในกองทัพเสียชีวิต