จากนครปักกิ่ง สู่จุดเริ่มต้นการเดินทางสายติดลบที่ “อูลานบาตอร์” กับปักหมุดสุดขอบโลก