ศาลเตรียมนำระบบประเมินความเสี่ยง ใช้ปล่อยตัวแทนเงินประกัน