ชาวพุนพิน เร่งอพยพขึ้นมาอาศัยบนถนน หลังระดับน้ำยังเพิ่มขึ้น(คลิป)