น้ำท่วมสุราษฎร์ฯเริ่มดีขึ้น แต่ยังหวั่นอิทธิพลจากลมมรสุม