สสจ.สุราษฎร์ฯ พบผู้ประสบภัยติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ 50%