ยิ่งลักษณ์ ชี้ ป.ย.ป ควรเลือกคณะกรรมการที่เป็นกลาง