อุทยานแห่งชาติหลายแห่งในพื้นที่ภาคใต้เสียหายจากน้ำท่วม (คลิป)