สิ้น ผอ.เขตพระนคร! หัวใจวายเฉียบพลันหลังนำออกกำลังกาย