ผอ.เขตพระนคร เสียชีวิตแล้ว หลังหัวใจวายขณะออกกำลังกายวันพุธ