“ปู ไปรยา” ทูตสันถวไมตรี UNHCR คนแรกของอาเซียน (คลิป)