อัยการชี้วิศวกรยิงวัยรุ่น ป้องกันตัวหรือไม่ ดูจากพฤติกรรมกลุ่มวัยรุ่น (คลิป)