ถอดสมการข่าว EP.22 เปลี่ยนไพ่ ... พิสูจน์แค่ “รถไม่เคยชน” พยานครูจอมทรัพย์ ไม่มี “สับ วาปี”