ขนส่งฯตรวจรถโม่ปูนพุ่งข้ามเลน พบจดทะเบียนผิดกฎหมาย