เปิดข้อมูลศักยภาพ จ.กระบี่ ผลิตไฟฟ้าด้วยเศษปาล์มและน้ำเสียได้มากพอ-เหลือใช้

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ข้อถกเถียงต่อความเหมาะสมในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ มีการศึกษาข้อดีข้อเสียกันมานาน มูลนิธินโยบายสุขภาวะ เปิดเผยข้อมูลว่า ยังมีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็นทางเลือกอื่นแทนการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งนอกจากจะทำให้มีความมั่นคงทางพลังงาน ยังสร้างรายได้ให้ชุมชนและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า

TOP ประเด็นร้อน