นายกฯ ลั่น EIA ไม่ผ่านไม่ให้สร้าง “โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่”