สภานินจาญี่ปุ่นเตรียมเปิดโรงเรียนนินจา-พิพิธภัณฑ์แห่งใหม่