นักวิชาการ ตำหนิสื่อ "เฟซบุ๊ก ไลฟ์" ลุงฆ่าตัวตายหลังเรียกร้องให้ยกเลิก ม.44