ผอ.พื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 ยืนยัน นำหมีควายปล่อยป่าต้องใช้ ฮ.เท่านั้น