ติดป้ายให้พระกลับวัด ดีเอสไอเตรียมยึดคืนตลาดกลางคลองหลวง