พะเยาไฟป่าเกิดขึ้นต่อเนื่อง ค่าหมอกควันเริ่มสูง


โดย PPTV Online

เผยแพร่
นอกจากสถานการณ์หมอกควัน อันเกิดขึ้นจากการเผาป่ากำลังวิกฤตในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำปางแล้ว ที่จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับจังหวัดเชียงรายและจังหวัดลำปาง สถานการณ์หมอกควันเริ่มรุนแรงมากขึ้น

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน