พยานมอบหลักฐาน เชื่อมโยงผู้ต้องหาทำร้าย นศ.ศิลปากร