ทั่วโลกร่วมรำลึก "วันสตรีสากล" หลากรูปแบบ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
วันที่ 8 มีนาคม ก็คือวันนี้ ตรงกับวัน”สตรีสากล” ที่กำหนดขึ้นมาเพื่อเชิดชูบทบาทของผู้หญิงที่ต่อสู้เพื่อความเท่าเทียม รวมถึงเป็นสัญลักษณ์ของการยอมรับในความสำเร็จของผู้หญิง โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน