โปรดเกล้าฯ ถอดสมณศักดิ์ "พระทัตตชีโว" วัดพระธรรมกาย


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ถอดถอนสมณศักดิ์ พระราชภาวนาจารย์ (พระทัตตชีโว หรือเผด็จ ทัตตชีโว) วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี เนื่องด้วย เข้าข่ายการเป็นผู้ต้องหาในคดีที่เกี่ยวเนื่องกับการให้ที่พักพิงแก่ผู้ต้องหา และการนําเงินของวัดพระธรรมกายไปเล่นหุ้น

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน