นักดาราศาสตร์ไทยชี้ "แทรพพิสต์-1" สภาพแวดล้อมคล้ายโลก