ตร.สุราษฎร์ฯ ชี้ผลเนื้อไม่ใช่ของนักท่องเที่ยวรัสเซีย