นักโบราณคดีแฉ ไอเอสทำลายรูปปั้นโบราณปลอมในอิรัก-ซีเรีย