เปิดใจเหยื่อ"ปูนก่อสร้างร่วงใส่รถ" ผู้รับเหมาเตรียมเยียวยา