ประวิตรไม่รับผิดชอบหาก "วีระ" ถูกจับปมบุกตรวจบ่อนชายแดน