สหกรณ์สวนยางภาคใต้เริ่มขาดสภาพคล่อง

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


สหกรณ์หลายแห่งในภาคใต้ เริ่มประสบภาวะขาดสภาพคล่อง เนื่องจากไม่สามารถระบายยางแผ่นออกจากสต็อกตามโครงการสร้างมูลภันฑ์กันชนได้

TOP ประเด็นร้อน