ผบช.ภ 5 ยังไม่ยืนยัน เจ้าของเดิม รถ “ชัยภูมิ” พัวพันยาเสพติด