ขนส่งพิจิตร แจงรถตู้โดยสารสาธารณะต้องปฎิบัติตามข้อบังคับ