รถตู้โดยสารต้องติด "จีพีเอส" คุมความเร็วและลดที่นั่ง ผิดปรับสูงสุด