6 เม.ย.60 พระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้กำหนดการประกอบพระราชพิธี ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายนนี้ 

TOP ประเด็นร้อน