เปิดกลุ่มอาการวิกฤตฉุกเฉิน รักษาฟรีทุก รพ.ภายใน 72 ชม.