กรมควบคุมโรคเอาจริง! บังคับใช้กฎหมายแอลกอฮอล์ เริ่ม 11 จังหวัดยอดตายสูงสุด