ในหลวง ร.10 ทรงลงพระปรมาภิไธย รัฐธรรมนูญฉบับที่ 20


โดย PPTV Online

เผยแพร่
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธี ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 รัฐธรรมนูญฉบับที่ 20 ของราชอาณาจักรไทย ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม แล้วในวันนี้

วันนี้ ( 6 เม.ย. 60 ) เวลา 15.00 น.  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต ประกอบพระราชพิธี ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย พุทธศักราช 2560 รัฐธรรมนูญฉบับที่ 20 โดยนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และคณะทูตานุทูต ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ราชเลขานุการในพระองค์ เชิญร่างรัฐธรรมนูญ ทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และพระราชทานแก่นายกรัฐมนตรี จากนั้นอาลักษณ์ประทับตราพระราชลัญจกร อ่านพระราชกระแสปรารภประกาศใช้รัฐธรรมนูญ จบแล้วชาวพนักงานประโคมฆ้องชัย สังข์ แตร ดุริยางค์ ทหารกองเกียรติยศบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ ทหารบก เรือ อากาศ ยิงปืนใหญ่สลุต ฝ่ายละ 21 นัด วัดทั่วพระราชอาณาจักรย่ำระฆังและกลอง

สำหรับ พระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญเคยมีมาแล้ว 2ครั้ง  ครั้งแรกในรัชกาลที่ 7 กับรัฐธรรมนูญฉบับ 10 ธันวาคม 2475 ใช้ถึงปี 2476 ก็ถูกงดใช้บางมาตรา หลังพระยามโนปกรณ์นิติธาดา ถูกพระยาพหลพยุหเสนาหัวหน้าคณะราษฎรยึดอำนาจ  ครั้งที่ 2 ในรัฐธรรมนูญ ปี 2511 ที่ใช้เวลาร่างนานถึง 10 ปีเศษ ใช้ได้ถึงปี 2514  ปีก็ถูกฉีกทิ้งโดยจอมพลถนอม กิตติขจร ที่ยึดอำนาจตัวเองในปี 2514

 

PR-โปรแกรมผลบอล_B PR-โปรแกรมผลบอล_B
TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ