“ประวิตร” เบรกนักการเมืองจัดกิจกรรม ย้ำ ยังไม่ยกเลิก ม.44