รถบรรทุกแก๊สระเบิดที่ จ.ร้อยเอ็ด ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ