“บิลลี่” ถึง “ชัยภูมิ” ความตายของนักสู้ชาติพันธุ์ ความจริงไม่ปรากฏ