ร้องพี่น้องชายหญิงสูงวัยเก็บขยะเต็มบ้านจนล้นขวางถนน