รมว.มหาดไทย ชี้ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เคลื่อนไหวได้ แต่ต้องอยู่ใต้กฎหมาย