พาณิชย์เร่งชี้แจงใช้ ม.44 สิทธิบัตรไม่ได้ทำให้ราคายาแพงขึ้น