ถอดสมการข่าว EP.29 เปิดผังโครงข่าย “โชกุน” ปรากฏการณ์รวมตัวของ “ทัวร์” กับ “แชร์ลูกโซ่”